ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

about img

   Στον Τομέα Αυτοματισμού ο απόφοιτος αποκτά ευρεία εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογιών Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρολογίας και Μηχανοτρονικής, πράγμα που τον καθιστά ικανό να εργαστεί στην βιομηχανία, στον τομέα των υπηρεσιών και στην εκπαίδευση καθώς επίσης να συνεχίσει τις σπουδές σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.

1. Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και χειρισμού ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών μηχανών κλπ, καθώς και τον αυτόματο έλεγχο αυτών.

2. Πραγματοποιεί εκτιμήσεις και επιμετρήσεις έργων τα οποία ανήκουν σε συστήματα που περιέχουν στοιχεία αυτόματου ελέγχου και πραγματογνωμοσύνες σε εγκαταστάσεις συστημάτων από τα ανωτέρω.

3. Συντάσσει και επιβλέπει μελέτες έργων που αφορούν σε συστήματα αυτόματου ελέγχου ή, γενικότερα, συστήματα ηλεκτρονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υπολογιστικά, μηχανοτρονικά κλπ, στα πλαίσια δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος εταιρειών δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

4. Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και αναπροσαρμόζει υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, μικροελεγκτές, PLCs, CNCs, ρομποτικές συσκευές και γενικά εξοπλισμό που υλοποιεί μεθόδους και αλγορίθμους αυτόματου ελέγχου.

.

online Παρουσίαση Μηχατρονικής

- ΤΜΗΜΑΤΑ(ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΤΕ,1% ΑΕΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΤΑΞΗΣ

Στην Β΄ Τάξη οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

τα οποία είναι 12 ώρες/εβδ. μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες/εβδ. μαθήματα Τομέα θεωρητικά και εργαστηριακά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Β΄ Τάξη είναι κοινό όπως και για τους τομείς Ηλεκτρολογίας και Hλεκτρονικής.

about img about img

- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού (από Σχ. έτος 2017-18)

Στην Γ΄ Τάξη οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

τα οποία είναι 12 ώρες/εβδ. μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες/εβδ. μαθήματα Ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά.

about img about img