ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

.............................

Ειδικότητα:

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΤΑΞΗΣ

Στην Β΄ Τάξη οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

τα οποία είναι 12 ώρες/εβδ. μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες/εβδ. μαθήματα Τομέα θεωρητικά και εργαστηριακά.

about img about img

- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Στην Γ΄ Τάξη οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

τα οποία είναι 12 ώρες/εβδ. μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες/εβδ. μαθήματα Ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά.

about img about img

ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΤΕ,1% ΑΕΙ)

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Κρήτης)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Μεσολογγίου)

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

7. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Αθήνας)

8. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/νίκης)

9. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

10. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Πειραία)

11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

12. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

13. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Θεσσαλίας)

14. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Ηπείρου)

15. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Πελοποννήσου)

16. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

17. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Κρήτης)

18. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)

19. Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων Τ.Ε.(ΤΕΙ Πειραία)

20. Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.(Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/νίκης)

21. Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.(ΤΕΙ Πειραία)

22. Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.(ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

23. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

24. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής(ΤΕΙ Ηπείρου)

25. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Σ.Υ.Δ)

26. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(Σ.Μ.Υ.)ΟΠΛΑ

27. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(Σ.Μ.Υ.)ΣΩΜΑΤΑ

28. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν.)

29. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Σ.Τ.Υ.Α.)

30. Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

31. Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

32. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ