Μουσείο Παπαγιάννη

Από την εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ Άρτας στο μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό Ιωαννίνων στα πλαίσια του πολιτικού προγράμματος Role Models Erasmus+. Γνωρίσαμε τον κ Παπαγιάννη μας ξενάγησε στους χώρους του μουσείου που δημιούργησε ,μας διηγήθηκε την προσωπική του ιστορία καθώς και την ιστορία των έργων του . Ένας καταπληκτικός Άνθρωπος.Τον ευχαριστούμε θερμά.

   

 

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση