Τεχνικός Αυτοματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Αυτοματισμού μπορεί να κατασκευάζει ηλεκτρικούς αυτοματισμούς, να σχεδιάζει προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες και να υλοποιεί κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών. Μπορούν να εργαστεί ως υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας ή και επιχειρηματίας στη βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων, στον έλεγχο οχημάτων και κυκλοφορίας, στα αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, στους ιατρικούς αυτοματισμούς, στον ποιοτικό έλεγχο, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας, στα πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων, στα συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων, στην εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας, στα βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου, στην εποπτεία και έλεγχο διαχείρισης φυσικών πόρων, στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και στις τηλεπικοινωνίες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής.


Εκτύπωση